Teszt Fizetés

Ha megoldható, inkább egy (esetleg kisebb) ismétlődő fizetést javasolunk a fenntarthatóságért!
Támogatás összege

Hozzátartozó diák(ok) osztálya(i)
Korábbi kártyás fizetések módosítása, lemondása

Tisztelt Támogatónk!

Alapítványunk célja az Eötvös Szellem támogatása és megerősítése, ami mögött gyakran osztálytermen kívüli pedagógiai munka áll (például közösségi foglalkozások, szakmai rendezvények, iskolai események, osztályprogramok, szakkörök, belső képzések és tehetséggondozás). Ez a munka jelentős részben a tanárok munkaköri leírásán kívül eső, ingyenesen végzett tevékenység. Az alapítvány ezt a munkát szeretné strukturált formában finanszírozni, megerősíteni és fejleszteni. Hisszük, hogy így erős hatással lehetünk az iskolára, a pedagógusok megbecsültségére, az oktatás hangulatára és színvonalára is.

2023 őszén végzett felmérésünk szerint havonta 800-1000 óra pedagógusi többletmunka zajlik finanszírozatlanul az iskolában vagy annak szervezésében. A fizetési sávokat úgy alakítottuk ki, hogy a szülők és öregdiákok észszerű támogatási hajlandósága mellett ez a többletmunka tartósan finanszírozható legyen. Kérjük, hogy az alapítványt lehetőségeidhez mérten egy számodra fenntartható, havi ismétlődő összeggel támogasd.

Köszönettel,
az Eötvös Szellem Alapítvány

Ui.: Ha a fizetéssel kapcsolatos kérdése van, írj a fizetes@e5vos-szellem.hu címre.