Bevezetés

Az alapítvány célja a gimnáziumban folyó oktatás és közösségi élet erősítése, amit elsősorban a tanárok munkakörülményeinek javításával és anyagi megbecsültségük növelésével szeretne elérni. Részletesebben lásd az alapító okiratban, amit itt olvashatsz el.

Az alapítványt 2024 február 12-től lehet támogatni. A  támogatások kifizetése a tanároknak várhatóan 2024-es tavaszi félév végén indul majd el. 

Elsősorban az iskola tanárait és esetenként (ritkán) másokat, akik az oktatásban, nevelésben és a közösség fejlesztésén dolgoznak (pl. öregdiákok, adminisztrációs munkákban közreműködők, coachok, mentálhigiénés szakemberek). 

Az alapítványt egy magánszemély alapította széleskörű összefogás eredményeképpen, melyben szülők, öregdiákok és pedagógusok is részt vettek. Az alapító Horváth Ádám oktatási szakember. Az alapító okiratot itt olvashatod el.

Az alapítvány elsősorban anyagi juttatás formájában nyújt támogatást. Például a pedagógusok munkakörén túlmutató – pedagógiai vagy ahhoz szorosan kapcsolódó – feladatokat kompenzálja, szociális támogatást nyújthat, továbbképzést támogathat.

Az alapítvány munkájában, így a különböző kampányokban és a pénzgyűjtésben is, főként szülők és öregdiákok vesznek részt. Mindemellett természetesen bármilyen támogatót és ötletet szívesen fogadunk, aki/ami az alapítvány törekvéseit népszerűsíteni kívánja.

A kuratórium egy öregdiákból, egy szülőből és az iskola egyik igazgatóhelyetteséből áll. Nem titkolt célunk ezzel, hogy az iskola számára legfontosabb csoportok mind képviselhessék magukat a döntésekben. 


Dilemmák

Az Eötvös évtizedek óta az ország egyik legjobb gimnáziuma és egyik legerősebb gimnáziumi közössége. Emögött a pedagógusok elkötelezett, gyakran munkaidőt és munkakört messze meghaladó erőfeszítése áll. Az alapítvány elsősorban ezt a plusz tevékenységet szeretné elismerni és támogatni. Ezenfelül célja az is, hogy segítse egy új, fiatal pedagógus generáció pályára lépését, valamint a szociálisan nehezebb helyzetben lévő tanárokat is támogassa.

Részben osztjuk és megértjük az aggodalmaidat. Ugyanakkor erősen hiszünk benne, hogy jobb támogatni az Eötvöst, mint kockáztatni a tanárok elvándorlását, a motivációjuk elvesztését, a tudás- és értékátadás színvonalának romlását. Az Eötvös eredményeit az iskola falain túl is jelentősnek gondoljuk, hiszen  együttműködve más iskolákkal, innovatív oktatási projekteken dolgozik, fiatal pedagógusokat képez, tananyagokat fejleszt és kiemelkedő tudású, autonóm, a társadalomért felelősséget érző fiatal felnőtteket  enged útjára. Ezek mind-mind az ország egészének is hasznosak. Érdemes tudni, hogy több gimnáziumban már működik vagy éppen indul hasonló célokat megfogalmazó alapítvány.

Szeretnénk, ha létrejöhetne egy olyan alapítvány, amelynek elsődleges célja a pedagógiai és közösségépítő munka célzott támogatása. A már létező egyéb alapítványok elsősorban diákokat, intézményi programokat és az iskolai infrastruktúrát támogatják. Így azok kevésbé alkalmasak a pedagógusok támogatására.

A felmondások háttere összetett kérdés és természetesen minden eset egyéni, személyes történetekkel eltérő okokkal és motivációkkal történt/történik. Mindemellett erősen hiszünk abban, hogy egy jól működő, a tanárokat támogató alapítványnak lesz megtartó ereje.


A támogatások elosztása

A kuratórium szabadon dönt az alapítvány céljait szem előtt tartva és a közösen elfogadott alapelveknek megfelelően. Legfontosabb alapelveink, hogy az iskoláért, legálisan és transzparensen nyújtsunk támogatást. Ezt támogatja a kuratórium összetétele is, mely egy igazgatósági tagból, egy jogászból és egy, az adománygyűjtésben aktív szerepet vállaló szülőből áll.

A kuratórium az iskola igazgatóságával szoros együttműködésben dolgozik, ráadásul a kuratórium tagja a gimnázium egyik igazgatóhelyettese. Többek között ez (is) a garancia arra, hogy az iskola érdekei vezérlik az alapítvány működését.

Terveink szerint a befolyt összeg meghatározó részét a pedagógusok plusz munkájának honorálására fogjuk fordítani – lehet ez szakkörökön, táborban, a gyerekek számára szervezett iskolai vagy iskolán kívüli programon végzett munka. Esetenként előfordulhat az is, hogy a támogatásból olyan külsős közreműködőket is támogatunk, akik az oktatásban, nevelésben és a közösség fejlesztésén dolgoznak (pl. előadók, coachok, mentálhigiénés szakemberek, adminisztrációs munkákban közreműködők, stb.). Ezenfelül várhatóan létrehozunk egy kisebb szociális alapot, valamint a pedagógusok szakmai fejlődését is támogatjuk majd. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek előzetes tervek, amelyek megvalósítását nagyban befolyásolja, hogy mekkora forrást tudunk majd bevonni.

Konzultálunk több közneveléssel, civil ügyekkel és adatvédelemmel foglalkozó jogásszal és könyvelővel, hogy az alapítvány hibátlanul működjön. Ezen felül a kuratórium ügyvéd tagja folyamatosan szem előtt tartja a jogszerű működést, mint alap kritériumot.

A támogatások adóvonzata függ a támogatási formától és az alapítvány közhasznú státuszától is. Ezekről a részletekről konzultálunk könyvelővel és adószakértővel, így próbáljuk megtalálni azokat a jogi és számviteli megoldásokat, amelyek biztosítják, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.   


Transzparencia

A kuratórium hangsúlyt fordít arra, hogy egy-egy tanév elején közzétegye majd  a tervezetten támogatott tevékenységeket, programokat, biztostva azt hogy a támogatók tisztában legyenek előre a várható forrás felhasználás irányairól. Ugyanakkor a támogatást erősen befolyásolhatja, hogy mennyi pénz folyik majd be az alapítványba, amit nem lehet előre tudni. 

A döntési alapelveket, irányokat és az ezek mentén kiosztott támogatások arányát a kuratórium nyilvánosságra hozza. Az egyes támogatási fajtáktól is függhet, hogy további részleteket is nyilvánosságra hoz-e majd a kuratórium.

Terveink szerint egy félévente kiküldött hírlevélben részletesen beszámolunk a költésekről, a honlapon pedig mindenki számára elérhető lesz az alapítvány éves pénzügyi jelentése. Ebben a kuratórium tájékoztat az alapítvány javára beérkezett jóváírások mértékéről, ahogy arról is, hogy mely kategóriában pontosan mekkora összegű támogatást ítélt oda és mennyit fordított az alapítvány működtetésére. 


A támogatóknak

Az alapítvány céljait figyelembe véve fontos szempont a kiszámíthatóság, így arra kérnénk azon támogatóinkat, akiknek módjában áll, hogy havi rendszerességgel támogassák a munkánkat – olyan összeggel, ami várhatóan fenntartható legalább egy évig. A rendszeresen érkező, és ezáltal fenntartható támogatás az, ami a legjobban felhasználható a tanárok anyagi támogatására. Mindemellett természetesen megértjük, ha valakinek ez nem megoldható, ezesetben bármilyen összegű egyszeri hozzájárulást is örömmel fogadunk. 

Az alapítvány honlapján lehet bankkártyával és utalással is fizetni, mi elsősorban a kártyás fizetési megoldást ajánljuk. Ha mégis utalni szeretnél, akkor az alapítvány bankszámlájára utalhatsz. Ezesetben javasoljuk, hogy rendszeres átutalási megbízást adj a bankodnak.
Az általunk ajánlott fizetési sávok a támogatás almenüben olvashatók. Javasoljuk, hogy egy olyan havi összeget állíts be, ami számodra várhatóan legalább egy évig fenntartható, hiszen az alapítvány a kiszámítható bevétellel tudja biztosítani a folyamatos és kiegyenlített működést. Az ajánlott fizetési sávokat nagy szórással próbáltuk megállapítani, figyelembe véve a támogatók jelentősen eltérő anyagi lehetőségeit.  

Nem, az alapítvány támogatása önkéntes.

Ez nem fordulhat elő. Az alapítvány nem hozza nyilvánosságra a támogatók adatait. Az iskola polgárai számára nem ismert, hogy kik és milyen mértékben támogatják az alapítványt. Ha mégis rossz érzésed van ezzel kapcsolatban, lépj kapcsolatba az alapítvánnyal a honlapon megadott e-mail címen.

Az alapítványi struktúrában a pénzek felhasználásáról a kuratórium szabadon dönt, döntésüket a támogatók nem befolyásolhatják. Meggyőződésünk, hogy ez szolgálja legjobban az iskola érdekeit és azt a célt, hogy az iskolát, a tanárokat és a tanári közösség munkáját támogassuk. Ennek az egyik oka, hogy a támogatók gyakran csak részinformációval rendelkeznek az iskola helyzetéről és a támogatásokról. Ráadásul nem is lehet működőképes egy olyan támogatási rendszer, ahol tömegek szólnak bele a források elosztásába, odaítélésébe. Ezért kérjük, hogy csak akkor támogasd az alapítványt, ha elegendő bizalmad van az alapítványban és abban, hogy fenntartói helyes döntéseket hoznak majd.

Sajnos erre a tanár-diák kapcsolat védelme érdekében nincs lehetőség. Ráadásul egy ilyen rendszert nem is tudnánk megvalósítani, mert az alapítvány nem követi pontosan, hogy melyik diák után mennyit fizettek. Ugyanakkor szándékunk szerint, ha elég forrást sikerül gyűjtenünk, akkor szinte minden pedagógus részesül majd a támogatásból.

Függetlenül attól, hogy támogató vagy-e, mindannyiunk közös érdeke, hogy az alapítvány jól működjön. Ha bármilyen jellegű javaslatod vagy észrevételed adódna, kérjük lépj kapcsolatba velünk a honlapon megadott elérhetőségek egyikén, szívesen látjuk a visszajelzéseket!

Egyelőre nem, mert frissen alakult alapítványként még nem nyertük el a közhasznú státuszt. A jelen állás szerint az indulástól számított néhány év lesz, mire ezt megkapjuk. 

Egyelőre nem. Erre akkor lesz csak lehetőség, ha az alapítvány elnyeri a közhasznú státuszt. Az Eötvös József Alapítvány, amely elsősorban a gimnáziumba járó diákokat és infrastrukturális fejlesztéseket támogatja, viszont továbbra is fogadja az 1%-os felajánlásokat.